Väravatohter | Abi sinu väravaleE-poe Väravatohter.ee isikuandmete vastutav töötleja on FLD Service OÜ (registrikood on 16191870) asukohaga Eesti, Harjumaa, Tallinn, Sõudebaasi tee 12, tel +372 550 3870 ja e-post info@varavatohter.ee (edaspidi “kaupmees”).

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • isiku- ja kontaktandmed (sh nimi, isikukood, telefoninumber, aadress, e-posti aadress jms)
 • kohaletoimetamise aadress
 • pangakonto number
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu ja järelmaksu taotlemise andmed)
 • klienditoe andmed
 • muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi eest võetud kohustuste täitmiseks.
Parima teenindamise nimel võib Väravatohter.ee avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad Väravatohter.ee teenuseid. Isikuandmete edastamine Väravatohter.ee volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, järelmaksu pakkuja, toote hooldusteenuse pakkuja, andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub Väravatohter.ee ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Isikuandmed edastamine volitatud töötlejatele

Kaupmees hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et kaupmehel on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega. Nimekiri volitatud töötlejatest:

Tarnijad – tellimuste edastamiseks kliendini:

 • Itella
 • Omniva
 • Privaatkullerid

Maksevahendajad – tellimuste eest tasumiseks:

 • Swedbank
 • SEB
 • Luminor
 • LHV
 • Coop pank
 • Citadele
 • Revolut
 • Stripe
 • N26
 • Montonio

Statistika kogumine – info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil:

 • Google Analytics
 • Meta (Facebook ja Instagram)
 • Smaily

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Kliendi nõusolekul võime koguda andmeid klienditegevuste kohta meie e-poes ja kaupluses. Vastavalt andmetele saab klient soovi korral personaalseid ja parimaid pakkumisi toodete ja teenuste osas.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on Väravatohter.ee töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kliendiküsimusi või e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.
Väravatohter.ee rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete muutmine

Isikuandmeteid saab muuta Väravatohter.ee e-poes kasutaja profiili all või saates allkirjastatud avalduse aadressile info@varavatohter.ee

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, tuues selleks vastavasisulise allkirjastatud avalduse Väravatohter.ee kauplusesse, saates avalduse e-posti teel info@varavatohter.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Säilitamine

Väravatohter.ee konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb tuua vastavasisuline allkirjastatud avaldus V’ravatohter.ee kauplusesse, saata avaldus e-posti teel info@varavatohter.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Ülekandmine

Isikuandmete ülekandmiseks tuleb tuua vastavasisuline allkirjastatud avaldus Väravatohter.ee kauplusesse, saata avaldus e-posti teel info@varavatohter.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb saata avaldus e-posti teel info@varavatohter.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@varavatohter.ee.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Liitu uudiskirjaga!
Saad teada trikke ja nippe ning oled kursis soodustustega!